Qaamuuska gacanta

GERMAN ELECTRONICS SHIRKADAHA SI AAD U BIXIYAY

TARJUM LACAG KA hel

WAXAAD KA HELI KARTAA WAQTIGAAGA.

ADEEGGA TURJUMADA AF-INGIRIISKA OO BILAABmay. MACLUUMAAD DHEERAAD AH: Tarjumaada Ingiriisiga

Xidhiidhada La Isboonsar gareeyay